klucky so zarukou








DK by SECURITY

DK by security®

BEZPEČNOSTNÉ POLOLIVY NA EURO-OKNÁ
DK by SECURITY
Proti vlámaniu
DK by SECURITY® je systém na zabezpečenie okien pred vniknutím do objektu a je neustále aktivovaný. Na rozdiel od tradičných pololív na euro-okná systém DK by SECURITY® sa nedá prekonať bežnými metódami neautorizovaného otvárania okien. Na otvorenie potrebujete 2 ruky, jednou stlačíte bezpečnostný gombík, ktorý uvoľní páku na rotačný pohyb druhou rukou.

Bezpečie deťom
Vďaka systému "2 rúk" sme výrazne prispeli k obmedzeniu nekontrolovaného otvárania okien malými deťmi, pretože tie nedokážu robiť dva pohyby súčasne: stlačiť bezpečnostný gombík a súčasne otočiť kľučku druhou rukou.

Funkčné a nehlučné
Jednoduchá montáž - jednoduchá obsluha. Stlačíte bezpečnostný gombík a otočíte kľučkou. Manipulácia pri odomknutí je absolútne tichá.

Vhodný pre všetky modely
Systém je vhodný pre všetky modely kľučiek Olivari. Mechanizmus odblokuje bezpečnostný gombík, ktorý nezaberá miesto a môže byť namontovaný smerom nahor alebo nadol.

DK by SECURITY® je patent Olivari.